• +995 422 273225
 • info@gimnazia21.ge
 • 160, Pushkin St, Batumi 6015, Georgia
 • ნაირა ხუჭუა

  ქართული ენა და ლიტერატურა
  nkhuchua

  1982-1984 წწ. ქ. ბათუმის მე-5 სკოლა

  1984-2005 წწ. ბათუმის მე-15 საჯარი სკოლა

  2005-დღემდე – გიმნაზია “21 საუკუნე”. სტატუსი – უფროსი მასწავლებელი.

  1977-1982 წწ. ქ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი. სპეციალობა ქართული ენა და ლიტერატურა.