• +995 422 273225
 • info@gimnazia21.ge
 • 160, Pushkin St, Batumi 6015, Georgia
 • რუსიკო ქოიავა

  ქიმია / ქართული სექტორი
  rqoiava

  1975-1978 წწ. მცენარეტა დაცვის ინსტიტუტი, ლაბორანტი.

  1979-1982 წწ. დამამუშავებელი კომბინატი, ლაბორანტი.

  1982 – 2018 წწ. ქ. ბათუმის 21-ე  საჯარო სკოლა, ბიოლოგიის მასწავლებელი.

  კერძო სკოლა ”’იმედი”, ქიმია-ბიოლოგიის მასწავლებელი.

  2019 წ. – დღემდე – ”გიმნაზია 21- ე საუკუნე”, ქიმიის მასწავლებელი.

  1986-1991 წწ. ბათუმის პედაგოგიური ნსტიტუტი, ქიმია ბიოლოგიის ფაკულტეტი.