• +995 422 273225
  • info@gimnazia21.ge
  • 160, Pushkin St, Batumi 6015, Georgia
  • News

    წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღე

    🎉 საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ინიციატივით, 7 თებერვალს, საქართველოში უკვე მეცხრედ აღინიშნება წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღე!